English

Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Информация за Аркси ООД и за сертификатите, които притежаваме Геодезически услуги Проекти в сферата на геодезия, кадастър и проектиране, изготвени от Аркси ООД Софтуер, разработен от Аркси ООД Контакти - адрес на офис в град София, телефони, email Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране
Аркси ООД - регистрирана по стандарта ISO 9001:2008 за управление на качеството
Геодезически услуги - банер


"Аркси" ООД е геодезическа фирма, извършваща целият набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, геодезическо заснемане на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на кадастрална карта и проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания, облитане с дронове и направа на 3D карти. По-надолу са описани всички геодезически услуги, които предлагаме. Ако се интересувате от геодезическите услуги и техните цени, не се безпокойте да изпратите запитване към нас или да позвъните на телефоните, посочени в раздела "Контакти".


Облитане с дрон и направа на 3D карти

НОВО! Облитане с дронове и направа на 3D карти

Фирмата предлага нови решения в проектирането и строителството на базата облитане с дронове и направа на 3D карти, чрез които може да се изчисляват обеми, квадратури, направа на ортофото планове. Притежаваме дронове от последно поколение с разделителна способност на камерата 20 мегапиксела и издръжливост на полета до 30 минути.

Геодезическо заснемане на обекти

Геодезическо заснемане на обекти

Извършваме геодезическо заснемане на имот, геодезическо заснемане на сграда, на имотни граници, на земеделски земи, на гори, на линейни обекти и др., включващо обработката, оформянето и окомплектоването на данните от заснемането в папки, в зависимост от последващото им приложение.

Изработване на кадастрална карта и кадастални регистри

Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри

"Аркси" ООД има богат опит в създаването на кадастрална карта на цели населени места, включително и кадастралните регистри с данни за собствениците.

Изготвяне на проекти за изменения в кадастрална карта и регистри

Изготвяне на проекти за изменения на кадастрална карта и регистри

"Аркси" ООД предлага изработването на проекти за вписване в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, нанасяне на имот в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, нанасяне на сграда в кадастъра и съществуващата кадастрална карта, както и проекти при изменение в контура на сграда и имотни граници. Фирмата изготвя и проекти за вписване на самостоятелни обекти на собственост (апартамент, гараж и др.) и техните собственици.

Трасиране на новопроектирана сграда, трасиране на имот и имотни граници, трасиране на земеделски земи и гори, трасиране на точки, трасиране на линейни обекти

Трасиране на обекти

Фирмата извършва трасиране на сграда, трасиране на имот и имотни граници, трасиране на земеделска земя и гори, трасиране на точки, трасиране на линейни обекти, както и изготвянето на протокол за извършеното трасиране.

Изготвяне на проекти за инвестиционно проектиране

Изготвяне на проекти за инвестиционно проектиране

Предлагаме изработване на проекти и проектиране по част Геодезия за обекти на инвестиционното проектиране, включващи вертикално планиране и проектиране на надлъжни и напречни профили, нивелети и трасировъчни планове.

Проектиране на пътища и паркинги

Проектиране на пътища и паркинги

"Аркси" ООД предлага проектиране на пътища и паркинги, както и на други линейни обекти. В проекта се включва геодезическото заснемане, конструирането на надлъжни и напречни профили, проектирането на нивелети и изготвяне на трасировъчен план с координати на главните точки.

Делба на поземлен имот

Делба на поземлен имот

Фирмата ни предлага изготвянето на проекти за делба на поземлен имот, включваща и изготвянето на цялата документация необходима за извършването на делбата.

Дигитализиране и векторизиране на карти

Дигитализиране и векторизиране на карти

"Аркси" ООД извършва дигитализиране и векторизиране на карти и на други чертежи от хартиен носител в цифров формат.

Създаване на опорни геодезически мрежи (ОГМ) и работни геодезически основи (РГО)

Създаване на опорни геодезически мрежи (ОГМ) и работни геодезически основи (РГО)

Фирмата ни има сериозен опит в създаването и изчисляването на ОГМ и РГО, служещи като изходна позиция при извършването на геодезически измервания.

Тримерно моделиране, визуализиране и изчисляване на обеми

Тримерно моделиране, визуализиране и изчисляване на обеми

"Аркси" ООД предлага тримерно моделиране на обекти, обработката на данните за визуализиране и изчисляването на обеми.

Разработки на софтуер за надстройки на AutoCAD

Разработки на софтуер за надстройки на CAD-системи

Разработката на софтуер от "Аркси" ООД е съсредоточена около създаването на геодезически софтуер и софтуер за пътища под формата на приложения за надстройка на CAD-системи поддържащи програмните езици C++ и LISP, като вече имаме създадени приложения за кадастър, пътища и вертикално планиране. Демо-версии на продуктите и информация за закупуваенто им, може да откриете в раздела "Софтуер".